Tantum Verde Forte  0,3 % oromucosal spray

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
23-12-2020
Thành phần hoạt chất:
Бензидамин
Sẵn có từ:
Анджелини Фарма България ЕООД
Mã ATC:
A01AD2
INN (Tên quốc tế):
Benzydamine
Liều dùng:
0,3 % oromucosal spray
Tóm tắt sản phẩm:
Tantum Verde forte, 0,3 % oromucosal spray, solution - 15 ml
Số ủy quyền:
20060833
Ngày ủy quyền:
2015-03-21

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này