TAMOXIFEN/REGENTGM 10MG TAB

Hy Lạp - Tiếng Hy Lạp - Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Sẵn có từ:
ΛΑΠΑΦΑΡΜ Α.Ε.
Liều dùng:
10MG
Dạng dược phẩm:
ΔΙΣΚΙΟ
Số ủy quyền:
2375502

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này