SYNTHROID TAB 88MCG USP TABLET

Canada - Tiếng Anh - Health Canada

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
LEVOTHYROXINE SODIUM
Sẵn có từ:
BOOTS PHARMACEUTICALS LTD.
Mã ATC:
H03AA01
INN (Tên quốc tế):
LEVOTHYROXINE SODIUM
Liều dùng:
88MCG
Dạng dược phẩm:
TABLET
Thành phần:
LEVOTHYROXINE SODIUM 88MCG
Tuyến hành chính:
ORAL
Các đơn vị trong gói:
100 TABLETS
Loại thuốc theo toa:
Prescription
Khu trị liệu:
THYROID AGENTS
Tóm tắt sản phẩm:
Active ingredient group (AIG) number: 0107794027; AHFS: 68:36.04
Tình trạng ủy quyền:
MARKETED
Số ủy quyền:
01980963
Ngày ủy quyền:
1993-12-31

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này