Substitol 200 mg prolonged - release capsules

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)

15-02-2021

Thành phần hoạt chất:
Морфин
Sẵn có từ:
Mundipharma Gesellschaft m.b.H.
Mã ATC:
N02AA1
INN (Tên quốc tế):
Morphine
Liều dùng:
200 mg prolonged - release capsules
Tóm tắt sản phẩm:
Substitol, 200 mg prolonged-release capsules x 28; x 30
Số ủy quyền:
20030414
Ngày ủy quyền:
2015-04-03

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này