Streptonol W.S.P.

Ai Cập - Tiếng Anh - EDA (Egyptian Drug Authority)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Streptomycin Sulfate 1000 mg (Eq. to Streptomycin base 798.2 mg) /1gm
Sẵn có từ:
Wakid Pharmaceutical Industries (Waki Pharma)
Dạng dược phẩm:
Water Soluble Powder
Sản xuất bởi:
Wakid Pharmaceutical Industries (Waki Pharma)
Số ủy quyền:
3498/2013

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này