Strepsils Warm 1,2 mg/0,6 mg lozenges

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
14-02-2022
Thành phần hoạt chất:
различни
Sẵn có từ:
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.
Mã ATC:
R02AA20
INN (Tên quốc tế):
Various
Liều dùng:
1,2 mg/0,6 mg lozenges
Tóm tắt sản phẩm:
Strepsils warm, 1,2 mg/0,6 mg lozenges x 10
Số ủy quyền:
20050466
Ngày ủy quyền:
2014-04-07

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này