STANNUM-INJEEL LIQ (12D,30D,200D/1.1ML) Liquide

Canada - Tiếng Pháp - Health Canada

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Étain
Sẵn có từ:
BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH
Liều dùng:
12D
Dạng dược phẩm:
Liquide
Thành phần:
Étain 12D
Tuyến hành chính:
Orale
Các đơn vị trong gói:
100
Loại thuốc theo toa:
Homéopathique
Khu trị liệu:
HOMEOPATHIC PRODUCTS
Tóm tắt sản phẩm:
Numéro de groupe d'ingrédients actifs (GIA) :0117013009; AHFS:
Tình trạng ủy quyền:
ANNULÉ APRÈS COMMERCIALISATION
Số ủy quyền:
02070189
Ngày ủy quyền:
1997-03-10

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này