Sodium Bicarbonate Braun 8,4 % concentrate for solution for infusion

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
04-03-2015
Thành phần hoạt chất:
Гидрокарбонат натрий
Sẵn có từ:
B.Braun Melsungen AG
Mã ATC:
B05XA2
INN (Tên quốc tế):
Sodium hydrogen carbonate
Liều dùng:
8,4 % concentrate for solution for infusion
Tóm tắt sản phẩm:
Sodium bicarbonate Braun, 8,4 % concentrate for solution for infusion - 20 ml x 10; 20 ml x 5
Số ủy quyền:
20000439
Ngày ủy quyền:
2015-02-05

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này