SITAGLIPTINA/METFORMINA DR REDDYS 50 MG/1.000 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICUL

Quốc gia: Andorra

Ngôn ngữ: Tiếng Catalan

Nguồn: CedimCat (Centre d'Informació de Medicaments de Catalunya)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:

Metformina y sitagliptina

Sẵn có từ:

REDDY PHARMA IBERIA, S.A

Mã ATC:

A10BD07

Tài liệu bằng các ngôn ngữ khác

Đặc tính sản phẩm Đặc tính sản phẩm Tiếng Tây Ban Nha 28-06-2022

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này