Ketospray Dung dịch xịt ngoài da Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

ketospray dung dịch xịt ngoài da

công ty tnhh bình việt Đức - ketoprofen - dung dịch xịt ngoài da - 2500 mg/25 ml

BFS-Piracetam Dung dịch tiêm Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

bfs-piracetam dung dịch tiêm

công ty tnhh mtv dược phẩm trung ương 1 - piracetam - dung dịch tiêm - 1000 mg/5 ml

Ventolin Rotacaps 200mcg Thuốc bột hít đóng trong viên nang cứng Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

ventolin rotacaps 200mcg thuốc bột hít đóng trong viên nang cứng

glaxosmithkline pte., ltd. - salbutamol (dưới dạng salbutamol sulfate) - thuốc bột hít đóng trong viên nang cứng - 200µg

Đại tràng- F Viên nang cứng Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

Đại tràng- f viên nang cứng

công ty tnhh dược phẩm fito pharma - cao khô dược liệu tương đương: hoàng liên; mộc hương; ngô thù du; bột mịn dược liệu gồm: hoàng liên - viên nang cứng - 800mg; 300mg; 120mg; 400mg

Atobe Viên nén bao phim Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

atobe viên nén bao phim

công ty cổ phần dược phẩm song vân - atorvastatin (dưới dạng atorvastatin calci trihydrat) 10mg ; ezetimib 10mg - viên nén bao phim - 10mg ; 10mg