Acido Zoledronico G.E.S 4mg/5ml (Cơ sở đóng gói: Alfasigma S.p.A - Địa chỉ: Via Enrico Fermi, 1, Alanno (PE) CAP 65020, Italy) D Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

acido zoledronico g.e.s 4mg/5ml (cơ sở đóng gói: alfasigma s.p.a - Địa chỉ: via enrico fermi, 1, alanno (pe) cap 65020, italy) d

công ty tnhh hóa chất dược phẩm châu ngọc - mỗi lọ 5ml chứa: zoledronic acid khan (dưới dạng zoledronic acid monohydrate) 4mg - dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền - 4mg

Alembictellzy H Viên nén hai lớp Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

alembictellzy h viên nén hai lớp

alembic pharmaceuticals limited - telmisartan ; hydrochlorothiazid - viên nén hai lớp - 40mg; 12,5mg

Lamiwin 750 Viên nén bao phim Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

lamiwin 750 viên nén bao phim

alembic pharmaceuticals limited - levofloxacin (dưới dạng levofloxacin hemihydrat) - viên nén bao phim - 750 mg

Pregasafe 150 Viên nang cứng Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

pregasafe 150 viên nang cứng

apc pharmaceuticals & chemical limited - pregabalin - viên nang cứng - 150mg

Tellzy 80 Viên nén Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

tellzy 80 viên nén

alembic pharmaceuticals limited - telmisartan - viên nén - 80 mg

Zoledronic acid Actavis 4mg/5ml Dung dịch đậm đặc để pha truyền tĩnh mạch Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

zoledronic acid actavis 4mg/5ml dung dịch đậm đặc để pha truyền tĩnh mạch

actavis international ltd - zoledronic acid (dưới dạng zoledronic acid monohydrate) - dung dịch đậm đặc để pha truyền tĩnh mạch - 4mg/5ml

Airlukast 4 Viên nén nhai Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

airlukast 4 viên nén nhai

ranbaxy laboratories limited - montelukast (dưới dạng montelukast sodium) - viên nén nhai - 4mg

Ldnil 20 Viên nén bao phim Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

ldnil 20 viên nén bao phim

mi pharma private limited - rosuvastatin (dưới dạng rosuvastatin calci) - viên nén bao phim - 20mg

Pregasafe 300 Viên nang cứng Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

pregasafe 300 viên nang cứng

apc pharmaceuticals & chemical limited - pregabalin - viên nang cứng - 300mg