CBIantigrain injection Dung dịch tiêm Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

cbiantigrain injection dung dịch tiêm

công ty tnhh tm-dp nhân hoà - ketorolac tromethamine - dung dịch tiêm - 30mg/ml

Cefantif Viên nén bao phim Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

cefantif viên nén bao phim

công ty tnhh us pharma usa - cefdinir 300 mg - viên nén bao phim

Anti Lidoxopta Viên nén bao phim Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

anti lidoxopta viên nén bao phim

công ty cổ phần dược phẩm an thiên - letrozol - viên nén bao phim - 2,5 mg

Anti @ 21 Viên nén phân tán trong miệng Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

anti @ 21 viên nén phân tán trong miệng

công ty cổ phần dược phẩm an thiên - chymotrypsin 4 200 đơn vị usp - viên nén phân tán trong miệng - 4 200 đơn vị usp

Anti @ 42 Viên nén phân tán trong miệng Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

anti @ 42 viên nén phân tán trong miệng

công ty cổ phần dược phẩm an thiên - chymotrypsin 8400 đơn vị usp - viên nén phân tán trong miệng - 8400 đơn vị usp

Anti flu fast Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

anti flu fast

chưa xác định - paracetamol 1,2g; pseudoephedrin hydroclorid 120mg, clorpheniramin maleat 4mg -

Remos Anti - Itch Gel bôi da Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

remos anti - itch gel bôi da

công ty trách nhiệm hữu hạn rohto - mentholatum việt nam - lidocaine; diphenhydramine; dipotassium glycyrhizinate; isopropylmethylphenol; tocopherol acetate - gel bôi da - 200 mg; 100 mg; 100 mg; 10 mg; 50 mg

Tolnys Anti-infective Kem bôi ngoài da Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

tolnys anti-infective kem bôi ngoài da

psychotropics india limited - clotrimazole; gentamicin (dưới dạng gentamycin sulphat) - kem bôi ngoài da - 150mg; 15mg