Dramotion Viên nén Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

dramotion viên nén

công ty cổ phần dược phẩm opv - diphenhydramin diacefyllin - viên nén - 90mg

Strepsils Throat Irritation & Cough Viên ngậm Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

strepsils throat irritation & cough viên ngậm

reckitt benckiser healthcare manufacturing (thailand) ltd. - ambroxol hydrochlorid - viên ngậm - 15mg

Bisostad 2,5 Viên nén bao phim Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

bisostad 2,5 viên nén bao phim

công ty tnhh ld stada-việt nam. - bisoprolol fumarat - viên nén bao phim - 2,5 mg

Glanax 750 Thuốc bột pha tiêm (Tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch) Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

glanax 750 thuốc bột pha tiêm (tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch)

công ty cổ phần dược phẩm glomed - cefuroxim (dưới dạng cefuroxim natri) - thuốc bột pha tiêm (tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch) - 750 mg

Laxazero bột pha tiêm Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

laxazero bột pha tiêm

công ty tnhh phil inter pharma. - cefpirome - bột pha tiêm - 1g

Emas Dung dịch nhỏ mắt Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

emas dung dịch nhỏ mắt

công ty cổ phần dược phẩm hà nội - glycerin - dung dịch nhỏ mắt - 120mg/12ml

Diazepam Viên nén Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

diazepam viên nén

công ty cổ phần dược phẩm dược liệu pharmedic - diazepam - viên nén - 5mg

Tiger Balm Plaster-RD Miếng dán Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

tiger balm plaster-rd miếng dán

haw par healthcare limited - camphor ; menthol ; dementholised mint oil ; eucalyptus oil ; capsicum extract - miếng dán - 1% ; 0,3% ; 0,6% ; 0,5%; 0,2%

Cao xoa tháp vàng Cao xoa Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

cao xoa tháp vàng cao xoa

cơ sở đông nam dược kim phong - mỗi lọ 10g chứa: tinh dầu bạc hà 1,6g; wintergreen oil 2,13g; tinh dầu tràm 0,43g; tinh dầu Đinh hương 0,04g; tinh dầu quế 0,04g - cao xoa

Bisoloc viên nén bao phim Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

bisoloc viên nén bao phim

công ty tnhh united pharma việt nam - bisoprolol fumarat - viên nén bao phim - 2,5 mg