SASTRAVI 125 mg / 31.25 mg / 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Phần Lan - Tiếng Phần Lan - Fimea (Suomen lääkevirasto)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Entacaponum,Levodopum,Carbidopum monohydricum
Sẵn có từ:
Actavis Group PTC ehf
Mã ATC:
N04BA03
INN (Tên quốc tế):
Entacaponum,Levodopum,Carbidopum monohydricum
Liều dùng:
125 mg / 31.25 mg / 200 mg
Dạng dược phẩm:
tabletti, kalvopäällysteinen
Loại thuốc theo toa:
Resepti
Khu trị liệu:
levodopa, dekarboksylaasin estäjä ja COMT-estäjä
Tình trạng ủy quyền:
Myyntilupa peruuntunut
Số ủy quyền:
31885
Ngày ủy quyền:
2014-09-12

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này