RURAL SOIL FUMIGANT 500 -500

Úc - Tiếng Anh - APVMA (Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority)

Thành phần hoạt chất:
CHLOROPICRIN | METHYL BROMIDE
Sẵn có từ:
S.A. RURAL AGENCIES PTY LTD
Lớp học:
AgChem
Nhóm trị liệu:
FLOWER, BULB, NURSERY & HORT CROP QUE & | CRITICAL USE EXEMPTION (CUE) | QUARANTINE & PRESHIPMENT (QUE)
Khu trị liệu:
MIXED FUNCTION PESTICIDE
Chỉ dẫn điều trị:
DAMPING OFF - PYTHIUM ULTIMUM | DAMPING OFF - RHIZOCTONIA SPP. | FUSARIUM SPP. | NEMATODE - SOIL BORNE PLANT PARASITIC | VERTICILLIUM WILT | FUSARIUM PATCH | SOIL FUNGI | VERTICILLIUM DAHLIAE | VERTICILLIUM SOIL FUNGUS
Tình trạng ủy quyền:
Archived
Số ủy quyền:
51208
Ngày ủy quyền:
1998-11-23

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này