ROSUVASTATIN ADAMED 20 MG, POR TBL FLM 56X20MG

Cộng hòa Séc - Tiếng Séc - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
VÁPENATÁ SŮL ROSUVASTATINU (ROSUVASTATINUM CALCICUM)
Sẵn có từ:
Zaklad Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A., Ksawerów
Mã ATC:
C10AA07
Liều dùng:
20MG
Dạng dược phẩm:
Potahovaná tableta
Tuyến hành chính:
Perorální podání
Các đơn vị trong gói:
56, Blistr
Loại thuốc theo toa:
Léčiva na lékařský předpis
Tình trạng ủy quyền:
B - přípravek po provedené změně.
Số ủy quyền:
31/ 481/12-C
Ngày ủy quyền:
2013-03-31

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này