Rosuvastatin Actavis  20 mg film - coated tablets

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
02-03-2017

Thành phần hoạt chất:

Розувастатин

Sẵn có từ:

Actavis Group PTC ehf.

Mã ATC:

C10AA7

INN (Tên quốc tế):

Rosuvastatin

Liều dùng:

20 mg film - coated tablets

Tóm tắt sản phẩm:

Rosuvastatin Actavis, 20 mg film - coated tablets blisters 1x20,x28,x30,x56,x60,x90,x98x100; container 1 x 100;

Ngày ủy quyền:

2015-07-21

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này