Romep-40 40 mg Lyophilized Powder for Injection

Quốc gia: Philippin

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Nguồn: FDA (Food And Drug Administration)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:

Omeprazole Sodium

Sẵn có từ:

N/A; Importer: Aglobal Care, Inc.; Distributor: RoDaise Pharma Distributor Corporation

INN (Tên quốc tế):

Omeprazole Sodium

Liều dùng:

40 mg

Dạng dược phẩm:

Lyophilized Powder for Injection

Các đơn vị trong gói:

USP Type I Clear Glass Vial X 10 mL with 10 mL USP Type I Glass Ampoule containing Sterile Water for Injection (as diluent) in a Box, USP Type I Clear Glass Vial X 10 mL with 10 mL USP Type I Glass Ampoule containing Sterile Water for Injection (as diluent) in a

Sản xuất bởi:

Furen Pharmaceutical Group Co., Ltd., China

Ngày ủy quyền:

2023-12-29

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này