Retabolil 50 mg/ml solution for injection

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
07-12-2020
Thành phần hoạt chất:
Нандролон
Sẵn có từ:
Gedeon Richter Plc.
Mã ATC:
A14AB1
INN (Tên quốc tế):
Nandrolone
Liều dùng:
50 mg/ml solution for injection
Tóm tắt sản phẩm:
RETABOLIL, 50 mg/ml solution for injection - 1ml x 1
Số ủy quyền:
9700343
Ngày ủy quyền:
2015-02-23

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này