REQUIP 5 mg Resepti

Phần Lan - Tiếng Phần Lan - Fimea (Suomen lääkevirasto)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
N04BC04 Ropiniroli [Näytä kaikki saman ryhmän lääkevalmisteet]
Sẵn có từ:
tabletti, kalvopäällysteinen
Mã ATC:
02.10.2008
INN (Tên quốc tế):
N04BC04 Ropiniroli [Näytä kaikki saman ryhmän lääkevalmisteet]
Liều dùng:
5 mg
Dạng dược phẩm:
Resepti
Loại thuốc theo toa:
Rinnakkaistuontivalmiste
Khu trị liệu:
02.10.2008
Tình trạng ủy quyền:
Paranova Oy
Số ủy quyền:
Ropiniroli hydrochloridum

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này