REFOBACIN 0.1% cream

Ai Cập - Tiếng Anh - EDA (Egyptian Drug Authority)

Buy It Now

Sẵn có từ:
MERCK KGaA,F.R.GERMANY
Liều dùng:
0.1 %
Dạng dược phẩm:
topical cream
Các đơn vị trong gói:
15 gram
Sản xuất bởi:
GLAXO SMITHKLINE-EGYPT
Số ủy quyền:
19081
Ngày ủy quyền:
1996-03-19

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này