RAPIDO 180mg caps.

Ai Cập - Tiếng Anh - EDA (Egyptian Drug Authority)

Buy It Now

Sẵn có từ:
SEDICO
Liều dùng:
180 mg
Dạng dược phẩm:
capsule
Các đơn vị trong gói:
10 capsules
Sản xuất bởi:
SEDICO
Số ủy quyền:
22449
Ngày ủy quyền:
2002-11-05

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này