PROSTASIL 0,5 mg CAPSULA BLANDA

Peru - Tiếng Tây Ban Nha - DIGEMID (Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas)

Buy It Now

Sẵn có từ:
HERSIL S.A. LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS
Dạng dược phẩm:
CAPSULA BLANDA
Loại thuốc theo toa:
CON RECETA MEDICA
Số ủy quyền:
E21376

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này