Prostamol Uno 320 mg soft capsules

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)

22-01-2020

Thành phần hoạt chất:
Serenoa постепенната
Sẵn có từ:
Berlin-Chemie AG (Menarini Group)
Mã ATC:
G04CX2
INN (Tên quốc tế):
Serenoa repens
Liều dùng:
320 mg soft capsules
Tóm tắt sản phẩm:
Prostamol uno, 320 mg soft capsules x 15 x 30 x 60
Số ủy quyền:
20000410
Ngày ủy quyền:
2014-10-24

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này