Propranolol Actavis  40 mg tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)

15-02-2021

Thành phần hoạt chất:
Пропранолол
Sẵn có từ:
Актавис ЕАД
Mã ATC:
C07AA5
INN (Tên quốc tế):
Propranolol
Liều dùng:
40 mg tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Propranolol Actavis, 40 mg tablets x 50
Số ủy quyền:
20000702
Ngày ủy quyền:
2013-11-27

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này