POOL PRO ALGAE CONTROL

Úc - Tiếng Anh - APVMA (Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority)

Thành phần hoạt chất:
BENZALKONIUM CHLORIDE
Sẵn có từ:
THE POPS GROUP PTY LTD
Lớp học:
AgChem
Nhóm trị liệu:
SWIMMING POOL
Khu trị liệu:
POOL ALGICIDE
Chỉ dẫn điều trị:
ALGAE | BACTERIA
Tình trạng ủy quyền:
Archived
Số ủy quyền:
48501
Ngày ủy quyền:
1996-09-23

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này