PMS-OXTRIPHYLLINE ELIXIR

Canada - Tiếng Anh - Health Canada

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
ALCOHOL ANHYDROUS; OXTRIPHYLLINE
Sẵn có từ:
PHARMASCIENCE INC
Mã ATC:
R03DA54
INN (Tên quốc tế):
THEOPHYLLINE, COMBINATIONS EXCL. PSYCHOLEPTICS
Liều dùng:
.2ML; 20MG
Dạng dược phẩm:
ELIXIR
Thành phần:
ALCOHOL ANHYDROUS .2ML; OXTRIPHYLLINE 20MG
Tuyến hành chính:
ORAL
Các đơn vị trong gói:
500ML
Loại thuốc theo toa:
Prescription
Khu trị liệu:
RESPIRATORY SMOOTH MUSCLE RELAXANTS
Tóm tắt sản phẩm:
Active ingredient group (AIG) number: 0213951001; AHFS: 86:16.00
Tình trạng ủy quyền:
MARKETED
Số ủy quyền:
00792942
Ngày ủy quyền:
1992-12-31

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này