PIXY Perfect Eyeliner Black Cairan Kental

Indonesia - Tiếng Indonesia - Badan Pengawas Obat dan Makanan RI - Indonesian Food and Drug Supervisory Agency

Sẵn có từ:
MANDOM INDONESIA TBK, PT - Kab Bekasi, Jawa Barat
Dạng dược phẩm:
Cairan Kental
Các đơn vị trong gói:
Container - Piece Box 5 mL
Sản xuất bởi:
Mandom Indonesia Tbk., - Kab Bekasi
Số ủy quyền:
NA18151201476
Ngày ủy quyền:
2020-10-01

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này