Piperacillin/Tazobactam Actavis  4 g/0,5 g powder for solution for infusion

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
04-03-2015
Thành phần hoạt chất:
Пиперациллин и АСЕ инхибитор
Sẵn có từ:
Actavis Group PTC ehf.
Mã ATC:
J01CR5
INN (Tên quốc tế):
Piperacillin and enzyme inhibitor
Liều dùng:
4 g/0,5 g powder for solution for infusion
Tóm tắt sản phẩm:
Piperacillin/Tazobactam Actavis, 4 g/0,5 g powder for solution for infusion x 1; x 12;
Số ủy quyền:
20090539
Ngày ủy quyền:
2015-02-02

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này