PERLAFON TAB. 4 MG

Ai Cập - Tiếng Anh - EDA (Egyptian Drug Authority)

Buy It Now

Sẵn có từ:
MEMPHIS
Liều dùng:
4 mg
Dạng dược phẩm:
tablet
Các đơn vị trong gói:
10 tablets
Sản xuất bởi:
MEMPHIS
Số ủy quyền:
20249
Ngày ủy quyền:
1999-01-05

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này