Perindopril / Amlodipine Teva 5 mg - 10 mg Tablette

Bỉ - Tiếng Đức - AFMPS (Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Perindopril Tosylate; Amlodipine Besilate
Sẵn có từ:
Teva
Mã ATC:
C09BB04
INN (Tên quốc tế):
Perindopril Tosylate; Amlodipine Besilate
Liều dùng:
5 mg - 10 mg
Dạng dược phẩm:
Tablette
Thành phần:
Perindopril Tosylate 5 mg; Amlodipine Besilate 13.87 mg
Tuyến hành chính:
zum Einnehmen
Khu trị liệu:
Perindopril and Amlodipine
Tóm tắt sản phẩm:
CTI-code: 590657-02 - Packmaß: 90 (3 x 30) - Vermarktung status: NO - Lieferung-Modus: Auf ärztliches Rezept; CTI-code: 590657-01 - Packmaß: 30 - Vermarktung status: NO - Lieferung-Modus: Auf ärztliches Rezept
Tình trạng ủy quyền:
Nicht kommerzialisiert
Số ủy quyền:
590657

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này