PENTASA 500mg slow release tab.

Ai Cập - Tiếng Anh - EDA (Egyptian Drug Authority)

Buy It Now

Sẵn có từ:
MULTIPHARMA
Liều dùng:
500 mg
Dạng dược phẩm:
sustained release tablets
Các đơn vị trong gói:
10 tablets
Sản xuất bởi:
FERRING-Denmark
Số ủy quyền:
19418
Ngày ủy quyền:
2006-08-09

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này