PARAPLATIN 50mg/4ml lyophilized vial.

Ai Cập - Tiếng Anh - EDA (Egyptian Drug Authority)

Buy It Now

Sẵn có từ:
EGYPTIAN PHARMACEUTICAL TRADING COMPANY
Liều dùng:
50 mg/4ml
Dạng dược phẩm:
injection
Các đơn vị trong gói:
1 vial
Sản xuất bởi:
BRISTOL-MYERS SQUIBB-USA
Số ủy quyền:
19239
Ngày ủy quyền:
1996-07-02

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này