PANCURON 4mg/2ml amp.

Ai Cập - Tiếng Anh - EDA (Egyptian Drug Authority)

Buy It Now

Sẵn có từ:
AMRIYA
Liều dùng:
4 mg/2ml
Dạng dược phẩm:
injection
Các đơn vị trong gói:
1 ampoule
Sản xuất bởi:
AMRIYA
Số ủy quyền:
19863
Ngày ủy quyền:
1997-07-29

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này