Panactiv 100 mg/5 ml oral suspension

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
22-12-2021
Thành phần hoạt chất:
Ибупрофен
Sẵn có từ:
Pharmaceutical Works Polpharma S.A.
Mã ATC:
M01AE1
INN (Tên quốc tế):
Ibuprofen
Liều dùng:
100 mg/5 ml oral suspension
Tóm tắt sản phẩm:
Panactiv, 100 mg/5 ml oral suspension x 100 ml; x 120 ml
Số ủy quyền:
20140162
Ngày ủy quyền:
2015-06-26

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này