OXYSOL-1000 POWDER

Canada - Tiếng Anh - Health Canada

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
OXYTETRACYCLINE HYDROCHLORIDE
Sẵn có từ:
VETOQUINOL N A INC
Liều dùng:
1000MG
Dạng dược phẩm:
POWDER
Thành phần:
OXYTETRACYCLINE HYDROCHLORIDE 1000MG
Tuyến hành chính:
ORAL
Các đơn vị trong gói:
25KG
Loại thuốc theo toa:
Prescription
Nhóm trị liệu:
CATTLE; POULTRY; POULTRY; SHEEP; SWINE (PIGS)
Tóm tắt sản phẩm:
Active ingredient group (AIG) number: 0105555010
Tình trạng ủy quyền:
APPROVED
Số ủy quyền:
00849340
Ngày ủy quyền:
2004-05-07

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này