Oxygesic Dispera 10 mg

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Oxycodonhydrochlorid (Ph.Eur.)
Sẵn có từ:
Allomedic GmbH (8118422)
Dạng dược phẩm:
Schmelztablette
Thành phần:
Oxycodonhydrochlorid (Ph.Eur.) (27282) 10 Milligramm
Tuyến hành chính:
zum Einnehmen
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Ja
Số ủy quyền:
2203672.00.00
Ngày ủy quyền:
2021-08-17

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này