OxyContin 80 mg modified - release tablets 

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
15-02-2021
Thành phần hoạt chất:
Оксикодон
Sẵn có từ:
Mundipharma Gesellschaft m.b.H.
Mã ATC:
N02AA5
INN (Tên quốc tế):
Oxycodone
Liều dùng:
80 mg modified - release tablets 
Tóm tắt sản phẩm:
OxyContin, 80 mg modified-release tablets x 10 x 20 x 28 x 30 x 40 x 50 x 56 x 60
Số ủy quyền:
20010059
Ngày ủy quyền:
2015-04-22

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này