OxyContin 20 mg modified - release tablets 

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
15-02-2021
Thành phần hoạt chất:
Оксикодон
Sẵn có từ:
Mundipharma Gesellschaft m.b.H.
Mã ATC:
N02AA5
INN (Tên quốc tế):
Oxycodone
Liều dùng:
20 mg modified - release tablets 
Tóm tắt sản phẩm:
OxyContin, 20 mg modified-release tablets x 10 x 20 x 28 x 30 x 40 x 50 x 56 x 60
Số ủy quyền:
20010057
Ngày ủy quyền:
2015-04-22

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này