OPRYMEA 3.15 mg depottabletti

Phần Lan - Tiếng Phần Lan - Fimea (Suomen lääkevirasto)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Pramipexolum dihydrochloridum monohydricum
Sẵn có từ:
KRKA, d.d., Novo mesto
Mã ATC:
N04BC05
INN (Tên quốc tế):
Pramipexolum dihydrochloridum monohydricum
Liều dùng:
3.15 mg
Dạng dược phẩm:
depottabletti
Loại thuốc theo toa:
Resepti
Khu trị liệu:
Pramipeksoli
Tình trạng ủy quyền:
Myyntilupa myönnetty
Số ủy quyền:
EU/1/08/469/050-53

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này