OPHTRIVIN A OPHTHALMIC DPS DROPS

Canada - Tiếng Anh - Health Canada

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
ANTAZOLINE SULFATE; XYLOMETAZOLINE HYDROCHLORIDE
Sẵn có từ:
CIBA VISION CANADA INC
Mã ATC:
S01GA53
INN (Tên quốc tế):
XYLOMETHAZOLINE, COMBINATIONS
Liều dùng:
.5%; .05%
Dạng dược phẩm:
DROPS
Thành phần:
ANTAZOLINE SULFATE .5%; XYLOMETAZOLINE HYDROCHLORIDE .05%
Tuyến hành chính:
OPHTHALMIC
Các đơn vị trong gói:
10ML
Loại thuốc theo toa:
OTC
Khu trị liệu:
VASOCONSTRICTORS
Tóm tắt sản phẩm:
Active ingredient group (AIG) number: 0215473001; AHFS: 52:32.00
Tình trạng ủy quyền:
MARKETED
Số ủy quyền:
01928090
Ngày ủy quyền:
1992-12-31

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này