Omic Ocas 0,4 mg Filmtablette retardiert

Bỉ - Tiếng Đức - AFMPS (Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Tamsulosin Hydrochloride
Sẵn có từ:
Orifarm
Mã ATC:
G04CA02
INN (Tên quốc tế):
Tamsulosin Hydrochloride
Liều dùng:
0,4 mg
Dạng dược phẩm:
Filmtablette retardiert
Thành phần:
Tamsulosin Hydrochloride 0.4 mg
Tuyến hành chính:
zum Einnehmen
Khu trị liệu:
Tamsulosin
Tóm tắt sản phẩm:
CTI-code: 587946-07 - Packmaß: 45 - Vermarktung status: NO - Lieferung-Modus: Auf ärztliches Rezept; CTI-code: 587946-06 - Packmaß: 30 - Vermarktung status: NO - Lieferung-Modus: Auf ärztliches Rezept; CTI-code: 587946-09 - Packmaß: 56 - Vermarktung status: NO - Lieferung-Modus: Auf ärztliches Rezept; CTI-code: 587946-08 - Packmaß: 50 - Vermarktung status: NO - Lieferung-Modus: Auf ärztliches Rezept; CTI-code: 587946-03 - Packmaß: 18 - Vermarktung status: NO - Lieferung-Modus: Auf ärztliches Rezept; CTI-code: 587946-02 - Packmaß: 14 - Vermarktung status: NO - Lieferung-Modus: Auf ärztliches Rezept; CTI-code: 587946-13 - Packmaß: 200 - Vermarktung status: NO - Lieferung-Modus: Auf ärztliches Rezept; CTI-code: 587946-05 - Packmaß: 28 - Vermarktung status: NO - Lieferung-Modus: Auf ärztliches Rezept; CTI-code: 587946-04 - Packmaß: 20 - Vermarktung status: NO - Lieferung-Modus: Auf ärztliches Rezept; CTI-code: 587946-10 - Packmaß: 60 - Vermarktung status: NO - Lieferung-Modus: Auf ärztliches Rezept; CTI-code: 587946-01 - Packmaß: 10 - Vermarktung status: NO - Lieferung-Modus: Auf ärztliches Rezept; CTI-code: 587946-12 - Packmaß: 100 - Vermarktung status: NO - Lieferung-Modus: Auf ärztliches Rezept; CTI-code: 587946-11 - Packmaß: 90 - Vermarktung status: NO - Lieferung-Modus: Auf ärztliches Rezept
Tình trạng ủy quyền:
Nicht kommerzialisiert
Số ủy quyền:
587946

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này