Omeprazole Accord 40 mg gastro  -resistant capsules, hard

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
17-04-2014
Thành phần hoạt chất:
Омепразол
Sẵn có từ:
Accord Healthcare Limited
Mã ATC:
A02BC1
INN (Tên quốc tế):
Omeprazole
Liều dùng:
40 mg gastro  -resistant capsules, hard
Tóm tắt sản phẩm:
Omeprazole Accord, 40 mg gastro-resistant capsules, hard blisters x7; x14; x28; x30; x60; x500
Số ủy quyền:
20140121
Ngày ủy quyền:
2015-02-02

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này