Omeprazol Genericon 20 mg gastro - resistant capsules, hard 

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)

18-11-2019

Thành phần hoạt chất:
Омепразол
Sẵn có từ:
Genericon Pharma GmbH
Mã ATC:
A02BC1
INN (Tên quốc tế):
Omeprazole
Liều dùng:
20 mg gastro - resistant capsules, hard 
Tóm tắt sản phẩm:
Omeprazol Genericon, 20 mg gastro-resistant capsules, hard x 7 x 14 x 28
Số ủy quyền:
20070040
Ngày ủy quyền:
2015-01-28

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này