OMEMYL Enterosolventní tvrdá tobolka 20MG

Cộng hòa Séc - Tiếng Séc - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
OMEPRAZOL (OMEPRAZOLUM)
Sẵn có từ:
Generics [UK] Limited, Potters Bar
Mã ATC:
A02BC01
INN (Tên quốc tế):
OMEPRAZOLE (OMEPRAZOLUM)
Liều dùng:
20MG
Dạng dược phẩm:
Enterosolventní tvrdá tobolka
Tuyến hành chính:
Perorální podání
Các đơn vị trong gói:
100 I Blistr
Loại thuốc theo toa:
na lékařský předpis
Khu trị liệu:
OMEPRAZOL
Tóm tắt sản phẩm:
OMEMYL
Tình trạng ủy quyền:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Số ủy quyền:
09/ 727/16-C

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này