Olopatadine Zentiva 1 mg/ml eye drops, solution

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
10-08-2016
Thành phần hoạt chất:
Olopatadine
Sẵn có từ:
Zentiva k.s.
Mã ATC:
S01GX9
INN (Tên quốc tế):
Olopatadine
Liều dùng:
1 mg/ml eye drops, solution
Tóm tắt sản phẩm:
Olopatadine Zentiva, 1 mg/ml eye drops, solution 1 x 5 ml
Số ủy quyền:
20130302
Ngày ủy quyền:
2013-10-07

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này