OLAY COMPLETE ALL DAY MOISTURE WITH SUNSCREEN BROAD SPECTRUM SPF 30 SENSITIVE Lotion

Canada - Tiếng Pháp - Health Canada

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Octinoxate; Octisalate; Octocrilène; Oxyde de zinc
Sẵn có từ:
PROCTER & GAMBLE INC
Mã ATC:
D02BA30
INN (Tên quốc tế):
COMBINATIONS OF PROTECTIVES AGAINST UV-RADIATION
Liều dùng:
7.5%; 2.5%; 2.5%; 7.0%
Dạng dược phẩm:
Lotion
Thành phần:
Octinoxate 7.5%; Octisalate 2.5%; Octocrilène 2.5%; Oxyde de zinc 7.0%
Tuyến hành chính:
Topique
Các đơn vị trong gói:
75ML
Loại thuốc theo toa:
En vente libre
Khu trị liệu:
SUNSCREEN AGENTS
Tóm tắt sản phẩm:
Numéro de groupe d'ingrédients actifs (GIA) :0449667003; AHFS:
Tình trạng ủy quyền:
ANNULÉ APRÈS COMMERCIALISATION
Số ủy quyền:
02422379
Ngày ủy quyền:
2022-03-01

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này