Olanzapine Sanovel 7, 5 mg film - coated tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
16-02-2017
Sẵn có từ:
Sanovel Holding B.V.
Mã ATC:
N05AH3
Liều dùng:
7, 5 mg film - coated tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Olanzapine Sanovel, 7,5 mg film - coated tablets x28,x35,x56,x70
Số ủy quyền:
20120080
Ngày ủy quyền:
2012-02-06

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này