Oftan Timolol 5 mg/ml eye drops solution

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)

27-04-2020

Thành phần hoạt chất:
Тимолол
Sẵn có từ:
SANTEN OY
Mã ATC:
S01ED1
INN (Tên quốc tế):
Timolol
Liều dùng:
5 mg/ml eye drops solution
Tóm tắt sản phẩm:
Oftan Timolol, 5mg/ml - 5ml drops eye, solution
Số ủy quyền:
20020959
Ngày ủy quyền:
2015-08-24

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này