OFLAM 25 QUICKTAB.

Ai Cập - Tiếng Anh - EDA (Egyptian Drug Authority)

Buy It Now

Sẵn có từ:
MEPHA-SWITZERLAND
Liều dùng:
25 mg
Dạng dược phẩm:
tablet
Các đơn vị trong gói:
10 tablets
Sản xuất bởi:
MEDICAL UNION PHARMACEUTICALS-EGYPT
Số ủy quyền:
20002
Ngày ủy quyền:
1998-05-12

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này